o škole

PROČ NOE

V týmu spolupracovníků jsme měli za důležité, aby škola nesla nějaké konkrétní jméno. Po modlitbách a několikerém přemítání jsme se rozhodli pro název NOE – křesťanská základní škola v Pardubicích. Archa, kterou Noe vystavěl na Boží pokyn, byla bezpečným místem pro život navzdory potopě. I my toužíme vystavět školu na křesťanských principech a nabídnout žákům a rodičům dobré prostředí pro vzdělání a výchovu.

HISTORIE A PLÁNY DO BUDOUCNA

Základní školu jsme otevřeli v září 2011 s jednou třídou o 10 žácích. Dnes máme plně organizovanou školu o devíti ročnících s maximálně 22 dětmi ve třídách.

METODY A AKTIVITY

DUHOVÁ RÁNA

Duhové ráno slouží k budování vztahů a postojů. Scházíme se každé ráno na čtvrt hodiny.

ZAČÍT SPOLU

Program Začít spolu je otevřený didaktický systém, který v sobě spojuje moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy spolu s osvědčenými vzdělávacími postupy.

MATEMATIKA HEJNÝ

Aby matematika nestrašila, ale stala se dobrodružstvím, vytvořil tým profesora Milana Hejného originální koncept výuky matematiky.

METODA
SFUMATO

Při nácviku čtení v 1. ročníku uplatňujeme metodu Sfumato neboli Splývavé čtení.

ANGLIČTINA

Soustředíme se na intenzivní výuku angličtiny.

ROČNÍKOVÉ PROJEKTY  DEVÁŤÁKŮ

V posledním ročníku se žáci věnují projektu, který mapuje jejich vysněné povolání.

PÉČE O NADANÉ

Svoje nadání mohou žáci rozvíjet v odpoledních kroužcích, účastí v soutěžích nebo návštěvou anglické knihovny.

ŠKOLNÍ ČASOPIS

Vydávají žáci naší školy.

PORADCI A PSYCHOLOG

Daniela Zierisová – školní psycholog

Konzultační hodiny: pátek 8 – 15:30 hod

Konzultaci je možné domluvit přes email:

d.zierisova@skola-noe.cz

Mgr. Kamila Jiráková  speciální pedagog

Konzultaci je možné domluvit přes email:

k.jirakova@skola-noe.cz

Mgr. Evženie Čermáková  metodik prevence

Konzultaci je možné domluvit přes email:

cermakova@skola-noe.cz

Mgr. Pavlína Kalvachová  výchovný poradce

Konzultaci je možné domluvit přes email:

p.kalvachova@skola-noe.cz

Mgr. Pavlína Kalvachová  kariérový poradce

Konzultaci je možné domluvit přes email:

p.kalvachova@skola-noe.cz