STRAVOVÁNÍ

ČASY OBĚDŮ

po 4. vyučovací hodině 12:00 – 12:45 hod.
po 5. vyučovací hodině 13:00 – 13:45 hod.
Po 6. vyučovací hodině 13:50 – 14:35 hod.

PLATBY ZA OBĚD

Číslo účtu: 42139561/0100
Variabilní symbol: přidělen na přihlášce
Zálohová platba od 1. ledna 2022:

kategorie

cena

výše trvalého příkazu

žáci 7 – 10 let

32,- Kč / oběd

736,- Kč / měsíc

žáci 11 – 14 let

35,- Kč / oběd

805,- Kč / měsíc

žáci od 15 let

40,- Kč / oběd

920,- Kč / měsíc

 

Žák je zařazen do věkové kategorie podle dosaženého věku ve školním roce. Např. žákovi bude 31.8. 11 let (15 let), do vyšší věkové kategorie je zařazen již od 1.9.

Doporučujeme obědy hradit pravidelně měsíčně, ale při nepravidelném stravování je možné posílat i platby nepravidelně. Zároveň je potřeba hlídat, aby na kontě byl dostatek peněz.

Obědy budou přihlášeny automaticky pouze těm strávníkům, kteří budou mít dostatek peněz na kontě. Platby proto posílejte do 15. dne předešlého měsíce (k 15.8. na září). Pokud nebudete mít na kontě dostatek peněz, musíte po doplacení si přihlásit obědy sami.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Pouze přes portál www.strava.cz – číslo zařízení je 3717. Lze odhlásit do 14:00 hod předchozího pracovního dne. 

Každý strávník se přihlásí takto:
výběr jídelny – 3717
uživatel – Příjmení Jméno (Novák Petr – s diakritikou a velkými písmeny)
heslo – Přidělený variabilní symbol strávníka (číslo přihlášky). Pro strávníky registrované od ledna 2023 vámi zvolené heslo.

V případě problémů s načtením obědů

p. Zimolková (vedoucí jídelny Domova mládeže)
724 322 875

V případě problémů s přihlášením (zapomenuté heslo, …)

p. Krpatová (pracovník Domova mládeže)
602 102 986
k.krpatova@dmpce.cz

OBĚDY PRO NEMOCNÉ ŽÁKY

První den nemoci je možné odebrat oběd do podepsaného jídlonosiče, a to v čase od 11:45 do 12:00 hod. Do jiných nádob, obzvlášť skleněných, nebude strava vydána! Pro vyzvednutí oběda zvoňte na kancelář školy. Další dny nemoci již obědy odebírat nelze – NEZAPOMEŇTE JE NA STRÁNKÁCH WWW.STRAVA.CZ ODHLÁSIT!

KONTAKTY ŠKOLNÍ JÍDELNA

Ing. Dagmar Komárková

vedoucí školní jídelny

607 051 117

komarkova@skola-noe.cz