Školní družina

Školní družina – šk. rok 2023-24

1. oddělení - PLAVČÍCI

1.A a 3.A

vychovatelka Mgr. Jitka Abrahamová

tel. 606 324 939

2. oddělení - NÁMOŘNÍCI

2.A a 3.A

vychovatelka Ing. Hana Metelková

tel. 607 683 483

3. oddělení - MOŘEPLAVCI

4.A a 5.A

vychovatelky Mgr. Zuzana Němcová, Maria Khrabrová

tel. 721 344 105

Provoz školní družiny

ranní: 6:40 – 7:40 hod
odpolední: 12:00 – 16:30 hod  

Činnost školní družiny

Při odpoledním zaměstnání vychovatelky s dětmi pracují v pěti okruzích zájmové činnosti:

– výtvarná
– hudebně-pohybová
– literárně-dramatická
– pracovně-technická
– přírodovědná.

Děti mají ve družině také možnost odpočinkové a rekreační činnosti , která zarhnuje volnou hru, činnosti dle vlastního zájmu, pobyt venku.

Nedílnou součástí je také příprava na vyučování , nejčastěji formou didaktických her, občasně s využitím výukových programů.

V družině probíhají také projektové dny a odpoledne s rodiči.

Pravidla dobrého soužití

V naší školní družině každý týden vyhodnocujeme, jak se nám dařilo dodržovat pravidla chování, např. poslouchám paní vychovatelku, chovám se kamarádsky, zacházím šestrně s hračkami apod.

odkazy: