péče o nadané

Žáci mohou rozvíjet své nadání v těchto aktivitách:

  • návštěvou zájmových kroužků
  • účastí v soutěžích
  • anglickou konverzací s rodilými mluvčími
  • tvorbou článků do školního časopisu Maják