Awana

Klub AWANA je určen dětem předškolního věku (4 – 6 let) a dětem 1. – 7. třídy

Kdy: každý čtvrtek 17 – 19 hodin

Kde: tělocvična školy NOE

Kontaktní osoba: Jiří Hrubý 775 161 130, jirka.hrub@seznam.cz

Možnost převádění dětí na klub přímo z družiny školy NOE.