Projekty

DOUČOVÁNÍ - JARO 2023

Projekt zahrnuje doučování češtiny ukrajinských žáků a doučování českých žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem v důsledku pandemie Covid-19. Je financován z Národního plánu obnovy.

DigiŠKOLA - JARO 2023

Projekt umožňuje pořídit mobilní digitální technologie a digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení žáků. Je financován z Národního plánu obnovy.

 

Zkvalitňování křesťanské výchovy ve škole Noe

Projekt se uskutečňuje od 1. ledna do 30 června 2023.
Projekt je spolufinacován Nadačním fondem Věry Třebické-Řivnáčové. 

Šablony I OP JAK pro CZŠ a MŠ NOE

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001242

 

IT DO ŠKOLY NOE 2022

Projekt umožňuje pořídit vybavení digitálními technologiemi a zmírnit tak digitální propast způsobenou pandemií Covid-19. Je financován z Národního plánu obnovy.

 

DOUČOVÁNÍ 2022

Projekt zahrnuje doučování češtiny ukrajinských žáků a doučování českých žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem v důsledku pandemie Covid-19. Je financován z Národního plánu obnovy.

Rozvoj nadání ve škole s heterogenními třídami

Škola je od 1. 9. 2021 do 31. 07. 2022 zapojena v projektu

Cílem projektu je rozvoj nadání žáků a tvorba metodiky pro práci s nadanými žáky. Díky projektu mohou na škole probíhat tyto aktivity:

 • projektové dny v rámci povinně volitelných předmětů Badatelé a Informatika v praxi pro žáky 2. stupně
 • badatelská odpoledne pro 3. – 5. ročník
 • tvorba školního časopisu Maják
 • konverzace s rodilými mluvčími

Na škole díky projektu mohou pracovat koordinátoři nadání, šéfredaktor časopisu, koordinátor konverzací, externí lektoři z talentcentra Technecium a mentor.

Projekt je spolufinacován z dotačního programu Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými děti a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II, jehož poskytovatelem je Pardubický kraj.

Školní psycholog do Noe v roce 2022

Na škole od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Projekt je spolufinacován Nadačním fondem Věry Třebické-Řivnáčové. 

 

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II

od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2023

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

v klíčové aktivitě Rozvoj kariérové poradenství.

Grantový program O2 Chytrá škola II

Škola získala podporu

z grantového programu O2 Chytrá škola

 

Díky tomu od září 2020 do června 2021 může realizovat vzdělávací a osvětové aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky.

Více o grantovém programu na www.o2chytraskola.cz

Aktivity školy Noe v projektu:

 • besedy pro 6. a 7. ročník “Skrytá nebezpečí internetu”
 • tvorba časopisu Maják
 • tvorba školního YouTube kanálu
 • nákup vybavení digitálními technologiemi pro tvorbu Majáku a YouTube kanálu
 • workshopy mediální gramotnosti pro tvůrce Majáku a YouTube kanálu
 • informatika s odborníkem (povinně volitelný předmět)

Šablony III OP VVV pro CZŠ a MŠ NOE

Od 1. září 2020 do 31. srpna 2022 – projekt OP VVV

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017778

Projekt umožňuje v mateřské škole zaměstnávat školního asistenta jako podporu dětem v jejich individuálních potřebách. Financován jen také projektový den zaměřený na rozvoj matematické pregramotnosti.

základní škole v rámci projektu pracuje školní speciální pedagog a kariérový poradce. Učitelé mohou díky projektu vyučovat v tandemu.

Grantový program O2 Chytrá škola

Škola získala podporu z grantového programu O2 Chytrá škola.

Díky tomu od září 2019 do června 2020 může realizovat vzdělávací a osvětové aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky.

Více o grantovém programu na www.o2chytraskola.cz

Aktivity školy Noe v projektu:

 • besedy pro 6. a 7. ročník “Skrytá nebezpečí internetu”
 • tvorba časopisu Maják
 • tvorba školního YouTube kanálu
 • nákup vybavení digitálními technologiemi pro tvorbu Majáku a YouTube kanálu
 • workshopy mediální gramotnosti pro tvůrce Majáku a YouTube kanálu
 • informatika s odborníkem (povinně volitelný předmět)

Šablony II pro CZŠ a MŠ NOE

Od 1. září 2018 do 21. prosince 2020 – projekt OP VVV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009220

Projekt umožňuje v mateřské škole zaměstnávat školního asistenta a speciálního pedoga jako podporu dětem v jejich individuálních potřebách. Financován jen také projektový den zaměřený na rozvoj matematické pregramotnosti.

základní škole v rámci projektu pracuje školní speciální pedagog a školní asistent, kteří pomáhají dobrému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé mohou díky projektu vyučovat v tandemu a vzdělávat se. Nabízíme také povinně volitelný předmět Informatika s odborníkem z praxe.

Ve školní družině pracuje také školní speciální pedagog. Vychovatelé se mohou vzdělávat. Z projektu je financován kroužek Všudybýlek a projektový den “Moje minizahrádka”.

Informatika s odborníkem v rámci projektu Šablony II

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŽÁKY ZDE

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527

v klíčové aktivitě Kariérové poradenství.

Více informací o projektu ZDE.

Podpora inkluze na CZŠ a MŠ NOE

Od 1. září 2016 do 31. srpna 2018 – projekt OP VVV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001488

Projekt umožňuje v mateřské škole zaměstnávat školního asistenta jako podporu dětem v jejich individuálních potřebách. Díky projektu se také učitelé mateřské školy mohou vzdělávat a čerpat inspiraci pro svou další práci. Ve vzdělávání se zaměřují například na rozvoj individualizace v mateřské škole nebo čtenářskou pregramotnost.

základní škole v rámci projektu pracuje školní speciální pedagog, který napomáhá dobrému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Od ledna do května 2017 byl z projektu financován klub zábavné logiky a deskových her. Učitelé se vzdělávají ve způsobech, jak pracovat s třídním kolektivem, prošli například kurzem Desatero třídního učitele, Inkluze, Formativní hodnocení a kladné sebepojetí žáka.

Školní psycholog do Noe v roce 2022