Projekty

IT DO ŠKOLY NOE 2022

Projekt umožňuje pořídit vybavení digitálními technologiemi a zmírnit tak digitální propast způsobenou pandemií Covid-19. Je financován z Národního plánu obnovy.

 

DOUČOVÁNÍ 2022

Projekt zahrnuje doučování češtiny ukrajinských žáků a doučování českých žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem v důsledku pandemie Covid-19. Je financován z Národního plánu obnovy.

 

Rozvoj nadání ve škole s heterogenními třídami

Škola je od 1. 9. 2021 do 31. 07. 2022 zapojena v projektu

Cílem projektu je rozvoj nadání žáků a tvorba metodiky pro práci s nadanými žáky. Díky projektu mohou na škole probíhat tyto aktivity:

 • projektové dny v rámci povinně volitelných předmětů Badatelé a Informatika v praxi pro žáky 2. stupně
 • badatelská odpoledne pro 3. – 5. ročník
 • tvorba školního časopisu Maják
 • konverzace s rodilými mluvčími

Na škole díky projektu mohou pracovat koordinátoři nadání, šéfredaktor časopisu, koordinátor konverzací, externí lektoři z talentcentra Technecium a mentor.

Projekt je spolufinacován z dotačního programu Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými děti a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II, jehož poskytovatelem je Pardubický kraj.

Školní psycholog do Noe

Na škole od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
Projekt je spolufinacován Nadačním fondem Věry Třebické-Řivnáčové.

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II

od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2023

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

v klíčové aktivitě Rozvoj kariérové poradenství.

Grantový program O2 Chytrá škola II

Škola získala podporu

z grantového programu O2 Chytrá škola

 

Díky tomu od září 2020 do června 2021 může realizovat vzdělávací a osvětové aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky.

Více o grantovém programu na www.o2chytraskola.cz

Aktivity školy Noe v projektu:

 • besedy pro 6. a 7. ročník “Skrytá nebezpečí internetu”
 • tvorba časopisu Maják
 • tvorba školního YouTube kanálu
 • nákup vybavení digitálními technologiemi pro tvorbu Majáku a YouTube kanálu
 • workshopy mediální gramotnosti pro tvůrce Majáku a YouTube kanálu
 • informatika s odborníkem (povinně volitelný předmět)

Šablony III OP VVV pro CZŠ a MŠ NOE

Od 1. září 2020 do 31. srpna 2022 – projekt OP VVV

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017778

Projekt umožňuje v mateřské škole zaměstnávat školního asistenta jako podporu dětem v jejich individuálních potřebách. Financován jen také projektový den zaměřený na rozvoj matematické pregramotnosti.

základní škole v rámci projektu pracuje školní speciální pedagog a kariérový poradce. Učitelé mohou díky projektu vyučovat v tandemu.

Grantový program O2 Chytrá škola

Škola získala podporu z grantového programu O2 Chytrá škola.

Díky tomu od září 2019 do června 2020 může realizovat vzdělávací a osvětové aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky.

Více o grantovém programu na www.o2chytraskola.cz

Aktivity školy Noe v projektu:

 • besedy pro 6. a 7. ročník “Skrytá nebezpečí internetu”
 • tvorba časopisu Maják
 • tvorba školního YouTube kanálu
 • nákup vybavení digitálními technologiemi pro tvorbu Majáku a YouTube kanálu
 • workshopy mediální gramotnosti pro tvůrce Majáku a YouTube kanálu
 • informatika s odborníkem (povinně volitelný předmět)

Šablony II pro CZŠ a MŠ NOE

Od 1. září 2018 do 21. prosince 2020 – projekt OP VVV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009220

Projekt umožňuje v mateřské škole zaměstnávat školního asistenta a speciálního pedoga jako podporu dětem v jejich individuálních potřebách. Financován jen také projektový den zaměřený na rozvoj matematické pregramotnosti.

základní škole v rámci projektu pracuje školní speciální pedagog a školní asistent, kteří pomáhají dobrému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé mohou díky projektu vyučovat v tandemu a vzdělávat se. Nabízíme také povinně volitelný předmět Informatika s odborníkem z praxe.

Ve školní družině pracuje také školní speciální pedagog. Vychovatelé se mohou vzdělávat. Z projektu je financován kroužek Všudybýlek a projektový den “Moje minizahrádka”.

Informatika s odborníkem v rámci projektu Šablony II

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŽÁKY ZDE

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527

v klíčové aktivitě Kariérové poradenství.

Více informací o projektu ZDE.

Podpora inkluze na CZŠ a MŠ NOE

Od 1. září 2016 do 31. srpna 2018 – projekt OP VVV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001488

Projekt umožňuje v mateřské škole zaměstnávat školního asistenta jako podporu dětem v jejich individuálních potřebách. Díky projektu se také učitelé mateřské školy mohou vzdělávat a čerpat inspiraci pro svou další práci. Ve vzdělávání se zaměřují například na rozvoj individualizace v mateřské škole nebo čtenářskou pregramotnost.

základní škole v rámci projektu pracuje školní speciální pedagog, který napomáhá dobrému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Od ledna do května 2017 byl z projektu financován klub zábavné logiky a deskových her. Učitelé se vzdělávají ve způsobech, jak pracovat s třídním kolektivem, prošli například kurzem Desatero třídního učitele, Inkluze, Formativní hodnocení a kladné sebepojetí žáka.