Finance ZŠ

Hlavním zdrojem financování školy jsou dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Doplňkovými finančními zdroji jsou příspěvky zřizovatele, dary, příp. granty.

Finanční spoluúčast rodičů (školné) je od 1. září 2023 stanovena na 1800 Kč měsíčně za období září – srpen.

Sourozenecké slevy:
2. sourozenec v ZŠ platí 1440 Kč
3. a další sourozenec v ZŠ platí 1080 Kč
O sourozeneckou slevu není třeba žádat, žák ji v případě splnění podmínek dostává automaticky.

Pokud je pro vás školné finančně neúnosné, je možno požádat o příspěvěk ze sociálně stipendijního fondu. Formulář a podrobnosti k žádosti v přílohách:

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je 500 Kč měsíčně za období září – červen.

Škola zapůjčuje žákům bezplatně učebnice. Ostatní školní potřeby hradí rodiče.

 

 

Sociálně stipendijní fond

Stručný manuál 2023 (platí i pro šk. rok 2024-25)

Formulář žádosti 2024-25 PDF

Formulář žádosti 2024-25 WORD

Celý text směrnice PDF

 

Platba školného ve šk. roce 2023-24:

Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: 1800 Kč měsíčně (příp. 1440 Kč, příp. 1080 Kč)
Variabilní symbol: 11 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8.)

Školné je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platba družiny ve šk. roce 2023-24:

Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: 500 Kč měsíčně
Variabilní symbol: 22 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20.8., poslední k 20.5.)

Platbu družiny je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platba kroužků ve šk. roce 2023-24:

Platby za kroužky na celý rok do 30. 9. 2023

Platba na účet: 2200446559/2010

Variabilní symbol: 23 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Do poznámky pro příjemce prosím uveďte názvy kroužků, které platíte.

Platby za školu v přírodě a kurzy ve školním roce 2023-24:

Škola v přírodě 5.A
Termín: 6. – 10. května 2024
Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: 4300,- Kč
Variabilní symbol: 72 a rodné číslo dítěte před lomítkem

 

Škola v přírodě 1.A
Termín: 17. – 21. června 2024
Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: 4200,- Kč
Variabilní symbol: 73 a rodné číslo dítěte před lomítkem

 

Škola v přírodě
Termín platby: bude upřesněno
Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: bude upřesněno
Variabilní symbol: bude upřesněno4

Přehled variabilních symbolů

11   školné ZŠ
22   úplata školní družina
23   kroužky
31   anglický časopis
32   bruslení
33   pracovní sešity
44   školné MŠ
51   klub předškoláka
71   plavání
72   škola v přírodě 3. a 5. třída
73   škola v přírodě 1. a 2. třída
74   adaptační pobyt šesťáci
76   zimní škola v přírodě 1. stupeň

77  škola v přírodě 4. a 7. třída

78   lyžařský výcvik 2. stupeň
88   dary pro MŠ
97   sociálně stipendijní fond
98   Pod stromeček knihu
99   dary pro ZŠ