Finance ZŠ

Hlavním zdrojem financování školy jsou dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Doplňkovými finančními zdroji jsou příspěvky zřizovatele, dary, příp. granty.

Finanční spoluúčast rodičů (školné) je od 1. září 2022 stanovena na 1500 Kč měsíčně za období září – srpen.

Sourozenecké slevy:
2. sourozenec v ZŠ platí 1200 Kč
3. a další sourozenec v ZŠ platí 900 Kč
O sourozeneckou slevu není třeba žádat, žák ji v případě splnění podmínek dostává automaticky.

Pokud je pro vás školné finančně neúnosné, je možno požádat o příspěvěk ze sociálně stipendijního fondu. Formulář a podrobnosti k žádosti v přílohách:

 

Sociálně stipendijní fond

Stručný manuál

Formulář žádosti.PDF

Formulář žádosti.WORD

Celý text směrnice

 

Škola zapůjčuje žákům bezplatně učebnice. Ostatní školní potřeby hradí rodiče.

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je 500 Kč měsíčně za období září – červen.

Platba školného ve šk. roce 2022-23:

Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: 1500 Kč měsíčně (příp. 1200 Kč, příp. 900 Kč)
Variabilní symbol: 11 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20. 8.)

Školné je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platba družiny ve šk. roce 2022-23:

Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: 500 Kč měsíčně
Variabilní symbol: 22 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Splatnost: předem k 20. dni v měsíci (první platba k 20.8., poslední k 20.5.)

Platbu družiny je možné uhradit i jednorázově na celý školní rok nebo pololetí.

Platba kroužků ve šk. roce 2022-23:

Platby za kroužky na celý rok do 30. 9. 2022

Platba na účet: 2200446559/2010

Variabilní symbol: 23 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Do poznámky pro příjemce prosím uveďte názvy kroužků, které platíte.

Platby za školu v přírodě a kurzy ve školním roce 2022-23:

Škola v přírodě 3.A a 5.A v termínu 15. – 19.5. 2023
Termín platby: 
Číslo účtu školy: 2200446559/2010
Částka: 
Variabilní symbol: 

Přehled variabilních symbolů

11   školné ZŠ
22   úplata školní družina
23   kroužky
31   anglický časopis
32   bruslení
33   pracovní sešity
44   školné MŠ
51   klub předškoláka
71   plavání
72   škola v přírodě 1. stupeň
73   škola v přírodě 4.A
74   adaptační pobyt šesťáci
76   zimní škola v přírodě 1. stupeň
78   lyžařský výcvik 2. stupeň
88   dary pro MŠ
97   sociálně stipendijní fond
98   Pod stromeček knihu
99   dary pro ZŠ