Úspěchy

ZLATÝ ÁMOS 2024

Nejen dospělí, ale i žáci dokáží ocenit kvalitní práci. Šesťáci proto nominovali do ankety Zlatý Ámos zástupce naší školy. Regionální kolo, kam jsme postoupili, se konalo 19. února 2024 v Praze. Zde šesťáci svoji nominaci obhajovali. Dále jsme sice nepostoupili, přesto to pro nás všechny byla skvělá zkušenost. Gratulujeme všem dobrým učitelům a držíme jim palce v naplňování jejich poslání. Více o anketě na www.zlatyamos.cz

 

ÚSPĚCHY V PŘIJÍMAČKÁCH

Pardubický deník získal zajímavá data, která prozrazují, z jakých základních škol z okresu Pardubice zvládají žáci nejlépe přijímací testy na střední školy. Patříme mezi první tři školy v Pardubicích. Více v novinovém článku. 

Z článku citujeme: V pětici nejlepších škol z okresu se v obou předmětech umístila i pardubická křesťanská základka. U přijímacích zkoušek měli její žáci průměrnou úspěšnost vyřešení matematického testu přes 57 procent, v češtině pak přes 65 procent.

„Bylo by pyšné si myslet, že úspěchy u přijímacích zkoušek jsou jen naší zásluhou. Jsou to především úspěchy žáků, jejich talentů a práce. To, čím jsme k jejich úspěchům přispěli my, je skládačka více faktorů,“ vysvětluje Lenka Macháčková, ředitelka NOE – Křesťanské základní školy, ve které podle svých slov upřednostňují kvalitu nad kvantitou.

„Pokud musíme volit mezi tím, kolik toho probereme a skutečným zvládnutím učiva, raději trochu zpomalíme a snažíme se, aby děti věci skutečně chápaly a uměly je použít,“ dodává Macháčková, podle které se žáci učí kritickému myšlení, které vede k porozumění.

 

VÝSLEDKY SCIO TESTŮ - PODZIM 2023

V celostátním testování dosáhla jedna naše žákyně 9. třídy výborného výsledku v oblasti obecně studijních předpokladů.

VÝSLEDKY SCIO TESTŮ - JARO 2023

V celostátním testování žáků 5., 7. a 9. tříd jsme dosáhli nadprůměrných výsledků v oblasti český jazyk, matematika a  obecné studijní předpoklady. Navíc, někteří naši žáci dosáhli těch nejlepších výsledků v celém Pardubickém kraji.

PRVNÍ MÍSTO V MATEMATICKÉ SOUTĚŽI

V celostátním kole matematické soutěže Klokan se na 1. místě v kategorii Kadet umístil náš žák 9. třídy Filip Bunček. Gratulujeme!

PŘIJÍMAČKY NA SŠ 2023

Deváťáci při přijímacích zkouškách na střední školy obsadili přední místa. Jeden žák se umístil jako první na gymnáziu Dašická. Další žák se umístil jako druhý na elektrotechnické škole.

Úspěch v MATEMATICKÉM KLOKANOVI

V okresním kole matematické soutěže Klokan se na 1. místě v kategorii Kadet umístil náš žák 9. třídy Filip Bunček. Gratulujeme!

ÚspěchY v RECITAČNÍ SOUTĚŽI

Ve dnech 20. – 21. 3. 2023 jsme vyslali několik dětí do okresního kola recitační soutěže a zaznamenali  jsme velký úspěch. Z osmi dětí ve 4 kategoriích jich postoupilo hned 5, v každé kategorii máme tedy zastoupení.

Našimi reprezentanty v krajském kole budou:

Adélka Slouková (3.tř)

Patrik Polák (4.tř.)

Běla Valská (4.tř.)

Anna Isabela Pavlíková (7.tř.)

Anděla Anna Skořepová (9.tř)

Všem postupujícím blahopřejeme a do dalšího kola jim budeme držet palce!

Úspěch v národním testování

S hrdostí můžeme říci, že v národním testování dosáhli někteří naši žáci těch nejlepších výsledků v Pardubickém kraji.