ročníkové práce deváťáků

V posledním ročníku základní školy žáci pracují na projektu zaměřeném na jejich vysněné povolání. 

Absolvují exkurze do provozů. Dělají rozhovory s těmi, kdo vysněné povolání vykonávají. Popřípadě vyrobí i konkrétní věc, která s povoláním souvisí. 

V závěru roku prezentují své projekty před třídou, potom před porotou z řad rodičů a veřejnosti. Tři nejlepší projekty jsou oceněny.