Platby MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) 2023-24

Částka: 1800,- Kč za měsíc

Číslo účtu: 2200446559/2010

Variabilní symbol: 44 a dále rodné číslo dítěte bez čísla za lomítkem

Splatnost: Vždy k 20. dni předchozího měsíce (tj. zálohově).

Školné je splatné ve standardní výši i o letních prázdninách.

Máte-li v mateřské škole více sourozenců, lze individuálně zažádat o sourozeneckou slevu u ředitelky školy.

Připomínáme také možnost požádat o příspěvek ze sociálně stipendijního fondu. Více info ZDE.

Stravné od září 2022

Částky:

měsíční záloha

stravné za 1 den

Stravné celodenní 3-6 let

960,- Kč

48,-

Stravné celodenní 7 let

1000,- Kč

50,-

Číslo účtu: 21231561/0100 (účet Mateřské školy Teplého Pce)

Variabilní symbol je přidělen každému dítěti.

Splatnost: Vždy k 20. dni předchozího měsíce (tj. zálohově).

Vyúčtování přeplatků stravného se provádí 2x ročně (k 30.6. a k 31.12.).

Platby za kroužky ve šk. roce 2022-23

Platby za celý rok do 30. 9. 2022.

Platba na účet: 2200446559/2010

Variabilní symbol: 23 a rodné číslo dítěte před lomítkem

Do poznámky pro příjemce prosím uveďte názvy kroužků, které platíte.