FOTOGALERIE

Ostrov přátelství a pohody

Snažíme se o radostnou náladu ve školce. Nabízíme přátelské a bezpečné prostředí. Vedeme děti k ohleduplné komunikaci s dospělými i mezi sebou navzájem. Respektujeme odlišnosti druhých. Dodržujeme domluvená pravidla třídy.

Přírodní ostrov

Všímáme si změn v přírodě, poznáváme znaky různých období. Pozorujeme různé formy života a rozvíjíme tak úctu ke všemu živému stvoření. Experimentujeme, bádáme a objevujeme různé zajímavosti v přírodě. 

Ostrov slavností

Během celého roku slavíme různé svátky. Seznamujeme děti s biblickými příběhy, které se váží k důležitým událostem roku. Podporujeme soudržnost rodiny, slavíme svátek maminek a tatínků. Oslavujeme narozeniny dětí.

Ostrov pohádek a příběhů

Poznáváme různé typy knih a rozšiřujeme si slovní zásobu. Rozvíjíme čtenářskou gramotnost. Navštěvujeme knihovnu. Vytváříme u dětí pozitivní vztah ke knihám.