Přijímačky na SŠ

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ

v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše
• dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a
• dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky

Termíny podání přihlášky ke studiu:

do 30. listopadu 2022:

  • platí pro obory s talentovou zkouškou

  • 4,6 a 8leté obory Gymnázium se sportovní přípravou

do 1. března 2023:

  • platí pro všechny ostatní obory

Formulář přihlášky žáci/rodiče dostanou ve škole po pololetním vysvědčení – u kariérového poradce.

Zápisový lístek – vydá škola spolu s přihláškou na SŠ

– nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých musí uchazeč (zákonný zástupce) odevzdat zápisový lístek řediteli střední školy

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

Čtyřleté obory 13. a 14. dubna 2023.

Šestiletá a osmiletá gymnázia 17. a 18. dubna 2023

Náhradní termín všechny obory 10. a 11. května 2023

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

www.atlasskolstvi.cz – seznam středních škol

www.infoabsolvent.cz – souhrnné informace o přijímacím řízení na SŠ

www.stredniskoly.cz

www.scio.cz

www.cermat.cz

www.klickevzdelani.cz

Kariérový poradce:

Mgr. Andrea Pražanová

Konzultaci je možné domluvit přes email:

a.prazanova@skola-noe.cz