Přijímačky na SŠ

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ

v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše
• dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a
• dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky

 

Termíny podání přihlášky ke studiu:

do 30. listopadu 2021:

  • platí pro obory s talentovou zkouškou

  • 4,6 a 8leté obory Gymnázium se sportovní přípravou

 

do 1. března 2022:

  • platí pro všechny ostatní obory

 

Formulář přihlášky žáci/rodiče dostanou ve škole po pololetním vysvědčení – u kariérového poradce.

Zápisový lístek – vydá škola spolu s přihláškou na SŠ

– nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých musí uchazeč (zákonný zástupce) odevzdat zápisový lístek řediteli střední školy

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

DŮLEŽITÉ DATUMY:

  • 22. 10. 2021, 9.00–17.00 hod. – Hitparáda škol a zaměstnavatelů Parádního kraje, ENTERIA aréna Pardubice (zimní stadion) – jdeme se školou,

  • 5. 11. 2021 8.00–18.00 hod. a 6. 11. 2021 8.00–12.00 hod. – Východočeská výstava škol a vzdělávání SCHOLA BOHEMIA 2021, Společenské a výstavní centrum IDEON Pardubice,

  • 3. 12. 2021 – Školská výstava odborných učilišť a praktických škol VÝCHODOČESKÉHO REGIONU, ÚP ČR, kontaktní pracoviště Pardubice, vstupní hala

  • sledujte Dny otevřených dveří na webových stránkách středních škol, nebo naleznete v Atlasu školství, nebo na Dny otevřených dveří, Pardubický kraj – Stredniskoly.cz

  • sledujte i datum přihlášení na přípravné kurzy – vše na stránkách vybrané střední školy

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

Kariérový poradce:

Mgr. Andrea Pražanová

Konzultaci je možné domluvit přes email:

a.prazanova@skola-noe.cz