Klub předškolák 2023/2024

O co jde?

Hravé lekce přípravy na vstup do školy!

Každá lekce je motivována klasickou pohádkou (O veliké řepě, O perníkové chaloupce, Dvanáct měsíčků …).

Na základě pohádky pak děti procházejí aktivitami , které je vedou k rozvoji grafomotoriky a matematických představ. Na aktivitách k pohádce probíhá trénink řečových dovedností, sluchové a zrakové paměti.

Zapojením do aktivit se děti přirozeně učí také sociálním dovednostem (slušné chování a dodržování pravidel) a pracovním návykům jako soustředěnost, organizace pracovního místa apod.

Pro koho je kroužek určen?

Kroužek je určen předškolákům, kteří se chystají v dubnu 2024 k zápisu.

Termíny a čas

Každý čtvrtek 15:15 – 16:00 hod od 11. ledna do 7. března 2024.

Přihlášky

Přihlášky můžete od 22. 11. 2023 zaslat elektronicky na adresu kancelar@skola-noe.cz.

PŘIHLÁŠKA NA KLUB PŘEDŠKOLÁK

Cena a platba

300,- Kč za kroužek – platbu posílejte až po potvrzení přijetí dítěte (1. týden v lednu oznámíme e-mailem).

Uhraďte ve prospěch účtu: 2200446559/2010 Fio banka, a.s.

Variabilní symbol: 51 a dále rodné číslo dítěte bez čísla za lomítkem.

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení dítěte.

Co si nosit na kroužek

Přezůvky

223

Pastelky – ořezané, silné, trojhranné, stačí základní balení 6 barev.

140918

Obyčejnou tužku – ořezanou, silnou, trojhrannou.

221

Kdo vede kroužek?

Kroužek povede paní učitelka 1. stupně ZŠ  (většinu lekcí budoucí učitelka první třídy).