SMĚŘUJME K CÍLI

Chceme dětem poskytovat kvalitní vzdělání a výchovu v souladu s křesťanskými hodnotami jako jsou zájem o druhého, čestné jednání, úcta, zodpovědnost a další.

VÍTEJTE NA PALUBĚ

Škola je otevřená všem rodinám a jejich dětem, které mají zájem o vzdělávání v prostředí postaveném na křesťanských hodnotách.

SPOLUPRACUJEME

Usilujeme o dobré vztahy mezi učiteli, žáky i rodiči. Aktivně vedeme děti k vyjadřování svých názorů, pocitů a učíme je si naslouchat.

“Spolu
na jedné
lodi”

JSME PŘÁTELŠTÍ

Usilujeme o příjemné a podnětné prostředí. Snažíme se
o atmosféru spolupráce a přátelství.

RESPEKTUJME SVÉ MOŽNOSTI
Věříme, že každé dítě je jedinečnou a hodnotnou osobností. Jsme si vědomi, že žáci přichází do školy s různou úrovní schopností, nadání, mají různé potřeby i limity.
KVALITNÍ TÝM

Považujeme za důležité, aby děti vedli profesně i morálně zdatní učitelé, kteří mají opravdový zájem o děti.

DĚLÁME, CO JE V NAŠICH SILÁCH

Snažíme se, aby žáci v rámci svých možností dosáhli maxima. Nastavujeme dětem vysoké cíle, avšak zvládnutelné, zohledňující jejich specifika.

NAŠE ŠKOLA

Jsme plně organizovaná základní škola od 1. do 9. ročníku. Naším cílem je poskytovat kvalitní vzdělání a výchovu v prostředí postaveném na křesťanských hodnotách. Přijímáme všechny děti bez ohledu na to, zda se rodina hlásí k nějakému křesťanskému vyznání či nikoliv. 

Nabízíme školu s rodinných charakterem a individuální přístupem – třídy o 22 žácích, vždy pouze jedna třída v ročníku. 

Uplatňujeme slovní hodnocení do 3. ročníku – vystihuje konkrétní pokroky žáka, potlačuje srovnávání mezi žáky a zaměření na chybu, posiluje motivaci vlastním učením. Od 4.ročníku známkujeme.

Nabízíme intenzivní výuku angličtiny a předmět křesťanské výchovy.

 • 2007

  Vedou se první reálné hovory o vzniku školy.

 • 2008

  Pravidelně se schází přípravná skupina k modlitbám.

 • 2010

  Podána žádost o registraci školy na ministerstvo školství.

 • 2011

  Slavnostní otevření jedné 1. třídy.

 • 2012

  Slavnostní otevření mateřské školy.

 • 2015

  Otevření 2. stupně základní školy.

 • 2018

  Škola má své první absolventy.

 • současnost

  Plně organizovaná škola od 1. do 9. ročníku.