Podpora žákům

Kariérový poradce

Mgr. Andrea Pražanová

Konzultaci je možné domluvit přes email:

a.prazanova@skola-noe.cz

Více informací ohledně přijímacího řízení na střední školy ZDE.

Školní psycholog

Mgr. Vojtěch Kukla

Konzultační hodiny: pátek 8 – 15:30 hod

Konzultaci je možné domluvit přes email:

v.kukla@skola-noe.cz

Školní speciální pedagog

V základní škole pracuje školní speciální pedagog Mgr. Irena  Grohmanová.

Konzultaci je možné domluvit přes email:

grohmanova@skola-noe.cz

Péče o žáky se SVP

Na základě doporučení poradenského zařízení jsou žáci se SVP vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu.

Vyžadují-li to potřeby žáka, pracuje s nimi asistent pedagoga.

Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zaštiťuje školní speciální pedagog.

Žákům je nabízena  náprava specifických poruch učení formou doučování.

Péče o nadané žáky

Svoje nadání mohou žáci rozvíjet v odpoledních kroužcích , účastí v soutěžích nebo návštěvou anglické knihovny .